Home » Archives by category » Training

VAT Voorkom Agressie Training

VAT Voorkom Agressie Training

Het effect van de Voorkom Agressie Training (VAT) is dat de deelnemers na de training beter in staat zullen zijn agressie bij leerlingen en ouders te voorkomen en een halt toe te roepen door middel van het aanleren van professionele communicatietechnieken waaronder het inzetten van je non-verbale communicatie en het gebruik van specifieke taalpatronen.

Training Lastige Klas

Training Lastige Klas

    Op een school in het voortgezet onderwijs in het midden van het land werd er één specifieke groep als zeer lastig ervaren door een aantal docenten. Naar aanleiding hiervan hebben we een train de trainer training ontwikkeld, waardoor niet alleen deze groep, maar ook de toekomstige groepen die door een aantal docenten als lastig [...]

Coaching

Coaching

Hiermee wordt zowel de persoonlijke coaching als de groepscoaching bedoelt. In de persoonlijke coaching gaan we in op alle werkgerelateerde issues waar je mee te maken krijgt als docent, leerkracht, mentor of directielid en welke persoonlijke processen daarbij een rol spelen. Een goed voorbeeld van groepscoaching zijn de vier directeuren van vier basisscholen in dezelfde wijk die zich [...]

Workshops

Workshops

  Voorkom Agressie Straatcultuur versus Schoolcultuur Werken met Lastig Gedrag School en Veiligheid Non-Verbale Communicatie Indicatie Mentale Stoornissen Stop Pesten NU!