Trainingen

Leerling-bemiddeling

Leerling-bemiddeling of Leerling-mediation is een al vele jaren een succesvolle
methodiek gebleken om de rust op scholen te herstellen.
Doordat de leerlingen zelf op een veilige en inzichtelijke wijze als bemiddelaar optreden, door middel van het toepassen van eenvoudige maar zeer effectieve technieken, wordt de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent voor je school uitgedragen en in praktijk gebracht.
Samen met  minimaal 8 leerlingen uit het eerste en tweede jaar en minimaal 3 leerkrachten of docenten start de Train de Trainer Training Leerling-bemiddeling.
Terwijl de aanwezige docenten worden opgeleid als Vertrouwenspersoon en Trainer Leerling-bemiddeling worden de twee groepen bestaande uit leerlingen getraind, eerst nog door de Trainer zelf, daarna nemen de Docenten/Trainers leerling-bemiddeling het laatste deel over onder begeleiding van de Trainer.

Deze werkwijze garandeert het voortbestaan van het project Leerling-bemiddeling op uw school.

 

VAT Voorkom Agressie Training

VAT= Het effect van de Voorkom Agressie Training is dat de deelnemers na de training beter in staat zullen zijn agressie bij leerlingen en ouders te voorkomen en een halt toe te roepen door middel van het aanleren van professionele communicatietechnieken waaronder het inzetten van je lichaam (non-verbale communicatie) en het gebruik van specifieke taalpatronen
die het leerproces en het gedrag van leerlingen positief beïnvloeden.

De VAT Voorkom Agressie Training is opgenomen in de inkoopwijzer trainingen van het VOION op initiatief van de VO Raad

http://www.voion.nl/instrumenten/agressietrainingen-vo

 

Authentiek Leiderschap

Voor mensen met leidinggevende taken en mensen die dat ambiëren. Deze training gaat in op alle facetten van leiderschap zoals presentatie, leiding nemen en geven, delegeren en timemanagement.

Persoonlijke eigenschappen worden uitgediept en professionele vaardigheden verder ontwikkeld.

 

Repertoire Uitbreiding Docenten Basis-, Voortgezet- en Hoger Onderwijs

Een training die tot stand is gekomen naar aanleiding van de vraag van leerkrachten en docenten naar heldere, praktijkgerichte technieken die het leerproces ven de individuele leerling en het groepsproces ondersteunen.

 

Voorkom Faalangst

Een handige, praktijkgerichte training voor docenten, mentoren en coaches die kinderen en jongeren met faalangst begeleiden.
Stapsgewijs wordt een draaiboek samengesteld met technieken die direct na de
trainingen in de praktijk gebracht kunnen worden.

 

Taalpatronen

Het gebruik van taalpatronen staat de laatste tijd veel in de belangstelling van mensen die met groepen werken vanwege de grote effectiviteit.
Een goed voorbeeld is het gebruik van het woordje ‘niet’.
Aangezien het onderbewuste geen ontkenningen registreert (als ik u vraag NIET aan een roze olifant te denken, waar denkt u dan aan?) is het effectiever gebleken zaken die je gedaan wilt hebben op een andere manier te formuleren.

 

Werken met groepen

In deze training worden vrijwel alle hedendaagse onderwerpen en technieken
behandeld die het werken met groepen in het basis- en voortgezet onderwijs
makkelijker en effectiever maakt.
Onderwerpen zoals groepsdynamica, straf/beloning, diversiteit culturen, meervoudige intelligentie, voorkeurszintuigen, inspiratie en motivatie.

 

SamenLeren SamenLeven

Deze training voor de leerlingen en docentenbegeleiders is de doorontwikkeling van de Leefstijl- en Rots en Watertrainingen.
Door middel van het maken van fysieke bewegingen worden specifieke mentale processen op gang gebracht en ondersteund.

 

Bewegingsleer

Deze training is bedoelt voor al die mensen die zich willen verdiepen in de relatie tussen specifieke fysieke beweging die vooraf bepaalde specifieke mentale processen ondersteunen en op gang brengen, ook wel de leer van de psychomotoriek of psychofysiek genoemd, zoals docenten Lichamelijke Opvoeding, docenten Drama en/of mensen die fysieke bewegingen willen toepassen in combinatie met het door hen aangeboden lesmateriaal.

 

Training Lastige Klas

Op een school in het voortgezet onderwijs in het midden van het land werd er één specifieke groep als zeer lastig ervaren door een aantal docenten.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een train de trainer training ontwikkeld, waardoor niet alleen deze groep, maar ook de toekomstige groepen die door een aantal docenten als lastig worden ervaren in leuke, dynamische en proactieve groepen veranderen met gebruikmaking van enkele simpele technieken.
Vanuit de opgedane ervaring met deze training raad ik aan 2 tot 3 docenten te vragen de Train de Trainer training te volgen.
Tegelijkertijd met de training wordt een groep die als lastig wordt ervaren door de docenten als voorbeeldgroep uitgekozen en gaan de docenten die de training volgen hiermee aan de slag.

 

Training Professioneel Communiceren

In de training Professioneel Communiceren wordt er aandacht besteed aan het gebruik van taal en de non-verbale communicatie van de deelnemers met als doel tolerantie, rust en verdraagzaamheid te stimuleren op school.
De training bestaat 3 blokken per dagdeel die aanvangen met een kort theoretisch gedeelte dat wordt vervolgd met het doen van oefeningen waarmee de ervaring en het repertoire van de deelnemers wordt uitgebreid.
Naar aanleiding van de positieve effecten van deze training op de deelnemers en de schoolcultuur in het algemeen heeft het Rotterdams Onderwijs Magazine in 2009 een zeer lovend artikel gepubliceerd, op aanvraag verkrijgbaar.

 

Trainingen op maat

Op aanvraag.