Wie zijn wij

OnderwijsBovenwijs

OnderwijsBovenwijs is de naam van een nieuwe, onderwijsondersteunende organisatie die zich richt op alle mensen die in het primair-, beroeps-, voortgezet- en hoger onderwijs werkzaam zijn en die op onderwerpen willen trainen die ze in staat stelt de problematiek rondom agressie, lastig gedrag, ondermaats presteren en vroegtijdig schoolverlaten op een effectieve wijze aan te pakken.

Door gebruikmaking van resultaten verkregen uit modern gedragswetenschappelijk onderzoek en het inzetten van geaccrediteerde trainingstechnieken worden van tevoren vastgestelde doelen, zoals het verminderen van agressie of het voorkomen van schooluitval op een zeer effectieve wijze gerealiseerd.

In overleg met een vertegenwoordiger van OnderwijsBovenwijs zal worden bepaald welke doelen uw school of schoolorganisatie als eerste gerealiseerd wil hebben en welke stappen vervolgens ondernomen dienen te worden om deze doelen op een snelle, effectieve wijze te verwezenlijken.