Medewerkers

Jan C Visser (1961) — oprichter OnderwijsBovenwijs

Trainer in het onderwijs, communicatietrainer en personal coach.  
Afgestudeerd aan het New York Training Institute for NLP.
Ik werk als trainer in het onderwijs op het gebied van het voorkomen van agressie, repertoire uitbreiding voor docenten, leerling bemiddeling, werken met groepen en authentiek leiderschap.                                                                                                     

“Door het volgen en geven van zowel fysieke als mentale trainingen begon ik al snel te beseffen dat lichaam en geest een eenheid vormen en dat je met het maken van bepaalde bewegingen specifieke mentale processen op gang kunt brengen. Dat is de aanleiding geweest van mijn speurtocht naar de toepassingsmogelijkheden van de psychologische fysiologie”

Op mijn speurtocht kwam ik in aanraking met Ericksoniaanse Hypnose, Time Line Therapy, NLP, Hellinger en vele vormen van werken vanuit het lichaam zoals EMDR, EFT en meditatie.                      

Ik ben lid van het platform Jongens in Balans en actief betrokken bij beleidsvorming rondom opvoeding en educatie van jongeren in onze samenleving.

 ’De reden dat ik OnderwijsBovenwijs ben begonnen ligt in mijn verleden: ik heb als kind een rottijd gehad op school. Dat vormde een groot contrast met mijn ervaringen als volwassene in het onderwijs. Mijn missie is het onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassene zo in te richten dat de kans voor iedereen op plezierig en leerzaam onderwijs groter wordt.’

OnderwijsBovenwijs werkt met zelfstandige trainers die allen in staat zijn gedragsverandering te bewerkstelligen op het gebied van agressie, veiligheid, het werken met groepen, pesten en lastig gedrag.