Coaching

 

Persoonlijke coaching.

In de persoonlijke coaching gaan we in op alle werkgerelateerde issues waar je mee te maken krijgt als docent, leerkracht, mentor, teamleider, manager of directielid en welke persoonlijke processen daarbij een rol spelen.

 

Groepscoaching.

Een goed voorbeeld van groepscoaching zijn de 4 directeuren van 4 basisscholen uit dezelfde wijk in een grote stad die zich tijdens een fuseringproces wilden laten coachen en begeleiden.
Eerst werd een gezamenlijk doel bepaald: het bleek een unanieme wens om de scholen een grotere rol te laten spelen in de wijk.
Behalve met de eigen leerlingen uit het basisonderwijs wilden de directeuren dat de nieuwe scholen ook een hechter contact gingen onderhouden met de buurt waar de moeders en vaders, broers en zussen van hun leerlingen wonen.
Deze coachingsgesprekken hebben opgeleverd dat er behalve voor het basisonderwijs zelf er ook er ruimte is gecreëerd in de nieuwe scholen voor voor- en na schoolse opvang, er Nederlandse taallessen gegeven worden aan volwassenen, er een wijkkrant door de leerlingen van de twee scholen wordt gemaakt en er een buddy project is opgestart in de wijk waarbij succesvolle jongeren worden gekoppeld aan kinderen onder 12 die in de wijk woonachtig zijn.