OVER ONS

 

OnderwijsBovenwijs

OnderwijsBovenwijs is de naam van een nieuwe, schoolondersteunende organisatie die
zich richt op alle mensen die in het primair-, beroeps-, voortgezet- en hoger onderwijs werkzaam
zijn en die op onderwerpen willen trainen die ze in staat stelt de problematiek rondom
agressie, lastig gedrag, ondermaats presteren en vroegtijdig schoolverlaten op een
effectieve wijze aan te pakken.

Door gebruikmaking van resultaten verkregen uit modern wetenschappelijk onderzoek
en het inzetten van geaccrediteerde trainingstechnieken worden van tevoren
vastgestelde doelen, zoals het verminderen van agressie of het voorkomen van
schooluitval op een zeer effectieve wijze gerealiseerd.

In overleg met een vertegenwoordiger van OnderwijsBovenwijs zal worden bepaald
welke doelen uw school of schoolorganisatie als eerste gerealiseerd wil hebben en
welke stappen vervolgens ondernomen dienen te worden om deze doelen op een effectieve wijze te verwezenlijken.

 

 

Jan Christiaan Visser (1961) zette zijn eerste schreden in het trainingsvak in 1986 als Trainer/Coach NOC NSF.

Als topsporttrainer raakte hij gebiologeerd door de rol die mentale processen spelen bij de totstandkoming van fysieke topprestaties.

Zijn interesse in die speciefieke mentale processen en het antwoord op de vraag hoe deze positief te beïnvloeden  leidde in 2004 tot het begin van zijn studie aan het New York Training Institute waar hij in 2010 slaagde voor het examen Trainer of the NYTI.

Na verscheidene jaren als educatief trainer voor Stichting de Meeuw te Rotterdam te hebben gewerkt vervolgde hij zijn carriëre bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en het Nederlands Jeugd Instituut, beiden te Utrecht.

Tijdens deze dienstverbanden heeft hij een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van diverse alom bekend geworden onderwijstrainingen zoals de Training Leerlingbemiddeling, de Voorkom Agressie Training (VAT), de Training Veilige School en de Training Professionele Communicatie voor Docenten.

De laatste jaren is Jan zich gaan toeleggen op het geven van transformatieve trainingen aan docenten in het Voortgezet Onderwijs.

“Door het veranderen van het gedrag van docenten op scholen en ze te leren het gedrag van de leerlingen op een positieve wijze te beïnvloeden ontstaat er een klimaat waarin het leerproces van de leerlingen optimaal wordt gestimuleerd.”

Het succes van zijn werkwijze heeft geleid tot de oprichting van OnderwijsBovenwijs en de totstandkoming van diverse samenwerkingsverbanden tussen onderwijsondersteunende organisaties en ervaren onderwijstrainers die zich deze nieuwe werkwijze eigen hebben gemaakt.