Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

 

Leerling-bemiddeling

Leerling-bemiddeling of Leerling-mediation is een al vele jaren een succesvolle
methodiek gebleken om de rust op scholen te herstellen.
Doordat de leerlingen zelf op een veilige en inzichtelijke wijze als bemiddelaar optreden,
door middel van het toepassen van eenvoudige maar zeer effectieve technieken, wordt
de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent voor je school uitgedragen en in praktijk
gebracht.
Samen met minimaal 8 leerlingen en minimaal 3 leerkrachten of docenten start de Train de Trainer Training Leerlingbemiddeling.
Terwijl de aanwezige docenten worden opgeleid als Vertrouwenspersoon en Trainer
Leerling-bemiddeling worden de twee groepen bestaande uit leerlingen getraind, eerst
nog door de Trainer zelf, daarna nemen de Docenten/Trainers leerling-bemiddeling het
laatste deel over onder begeleiding van de Trainer.
Deze werkwijze garandeert het voortbestaan van het project Leerling-bemiddeling op
uw school.

 

Voorkom Agressie Training

Het effect van de Voorkom Agressie Training (VAT) is dat de deelnemers na de training
beter in staat zullen zijn agressie bij leerlingen en ouders te voorkomen en een halt toe
te roepen door middel van het aanleren van professionele communicatietechnieken
waaronder het inzetten van je non-verbale communicatie en het gebruik van specifieke taalpatronen die het leerproces en het gedrag van de leerlingen positief beïnvloeden.

De VAT Voorkom Agressie Training is opgenomen in de inkoopwijzer trainingen van het VOION op initiatief van de VO Raad

http://www.voion.nl/instrumenten/agressietrainingen-vo

 

Authentiek Leiderschap

Voor mensen met leidinggevende taken en mensen die leiding (gaan) geven. Deze training gaat
in op alle facetten van leiderschap zoals presentatie, leiding nemen en geven, delegeren
en timemanagement. Persoonlijke eigenschappen worden uitgediept en vaardigheden
verder ontwikkeld.

 

Repertoire Uitbreiding Docenten Hoger Beroeps Onderwijs

Een training die tot stand is gekomen naar aanleiding van de vraag van leerkrachten en
docenten naar heldere, praktijkgerichte technieken die het leerproces ven de individuele
leerling en het groepsproces ondersteunen.

 

Voorkom Faalangst

Een handige, praktijkgerichte training voor docenten, mentoren en coaches die kinderen
en jongeren met faalangst begeleiden.
Stapsgewijs wordt een draaiboek samengesteld met technieken die direct na de
trainingen in de praktijk gebracht kunnen worden.

 

Taalpatronen

Het gebruik van taalpatronen staat de laatste tijd veel in de belangstelling van mensen
die met groepen werken vanwege de grote effectiviteit.
Een goed voorbeeld is het gebruik van het woordje ‘niet’.
Aangezien het onderbewuste geen ontkenningen registreert (als ik u vraag NIET aan een
roze olifant te denken, waar denkt u dan aan?) is het effectiever gebleken zaken die je
gedaan wilt hebben op een andere manier te formuleren.

 

Werken met groepen

In deze training worden vrijwel alle hedendaagse onderwerpen en technieken
behandeld die het werken met groepen in het basis- en voortgezet onderwijs
makkelijker en effectiever maakt.
Onderwerpen zoals groepsdynamica, straf/beloning, diversiteit culturen, meervoudige
intelligentie, voorkeurszintuigen, inspiratie en motivatie.

 

SamenLeren SamenLeven

Deze training voor de leerlingen en docentenbegeleiders is de doorontwikkeling van de
Leefstijl- en Rots en Watertrainingen.
Door middel van beweging worden specifieke mentale processen op gang gebracht en
ondersteund.

 

Bewegingsleer

Deze training is bedoelt voor al die mensen die zich willen verdiepen in de relatie
tussen specifieke fysieke beweging die vooraf bepaalde specifieke mentale processen
ondersteunen en op gang brengen, ook wel de leer van de psychomotoriek of
psychofysiek genoemd, zoals docenten Lichamelijke Opvoeding, docenten Drama
en/of mensen die fysieke bewegingen willen toepassen in combinatie met het door hen aangeboden lesmateriaal.

 

Training Lastige Klas

Op een school in het voortgezet onderwijs in het midden van het land werd er één
specifieke groep als zeer lastig ervaren door een aantal docenten.
Naar aanleiding hiervan hebben we een train de trainer training ontwikkeld, waardoor niet
alleen deze groep, maar ook de toekomstige groepen die door een aantal docenten als
lastig worden ervaren in leuke, dynamische en proactieve groepen veranderen met
gebruikmaking van enkele simpele technieken.
Vanuit de opgedane ervaring met deze training raden we aan 2 tot 3 docenten te vragen de
Train de Trainer training te volgen.
Tegelijkertijd met de training wordt een groep die als lastig wordt ervaren door de
docenten als voorbeeldgroep uitgekozen en gaan de docenten die de training volgen
hiermee aan de slag.

 

Training Professioneel Communiceren

In de training Professioneel Communiceren wordt er aandacht besteed aan het gebruik
van taal en de non-verbale communicatie van de deelnemers met als doel tolerantie, rust
en verdraagzaamheid te stimuleren op school.
De training bestaat 3 blokken per dagdeel die aanvangen met een kort theoretisch
gedeelte dat wordt vervolgd met het doen van oefeningen waarmee de ervaring en het
repertoire van de deelnemers wordt uitgebreid.
Over de positieve effecten van deze training op de deelnemers en de schoolcultuur in het
algemeen heeft het Rotterdams Onderwijs Magazine een lovend artikel gepubliceerd, op
aanvraag verkrijgbaar.

 

Trainingen op maat

Op aanvraag.

 

Coaching

Hiermee wordt zowel de persoonlijke coaching als de groepscoaching bedoelt.

In de persoonlijke coaching gaan we in op alle werkgerelateerde issues waar je mee
te maken krijgt als docent, leerkracht, mentor of directielid en welke persoonlijke
processen daarbij een rol spelen.

Een goed voorbeeld van groepscoaching is de 4 directeuren van 4 basisscholen in
dezelfde wijk die zich tijdens een fusering proces waarbij er uiteindelijk 2 scholen
zouden overblijven, wilden laten coachen.
Eerst werd een gezamenlijk doel bepaald: het was een unanieme wens om de scholen
een grotere rol te laten spelen in de wijk waar ze zijn gevestigd.
Behalve met de leerlingen uit het basisonderwijs wilden ze ook een hechter contact
opbouwen met de moeders en vaders, broers en zussen, van die leerlingen en een
uitbereiding van de samenwerking met wijkgerichte instanties en sportverenigingen in
de buurt.
Deze coachingsgesprekken hebben opgeleverd dat behalve het basisonderwijs ook
ruimte gemaakt zou worden voor voor- en na schoolse opvang, er taallessen gegeven
werden aan volwassenen, er een wijkkrant door de leerlingen van de twee scholen
wordt gemaakt en er een buddy project werd opgestart in de wijk waarbij succesvolle
jongeren worden gekoppeld aan kinderen onder 12 die in de wijk woonachtig zijn.

 

Workshops

Straatcultuur en Schoolcultuur

Agressie in en rondom school

Werken met Lastig Gedrag.

School en Veiligheid.

Non-Verbale Communicatie.