Primair Onderwijs

 

Leerling-bemiddeling

Leerling-bemiddeling of Leerling-mediation is een al vele jaren een succesvolle
methodiek gebleken om de rust op scholen te herstellen.
Doordat de leerlingen zelf op een veilige en inzichtelijke wijze als bemiddelaar optreden, door middel van het toepassen van eenvoudige maar zeer effectieve technieken, wordt de gedachte dat je zelf verantwoordelijk bent voor je school uitgedragen en in praktijk gebracht.
Samen met minimaal 8 leerlingen en minimaal 3 leerkrachten of docenten start de Train de Trainer Training Leerlingbemiddeling.
Terwijl de aanwezige docenten worden opgeleid als Vertrouwenspersoon en Trainer Leerling-bemiddeling worden de twee groepen bestaande uit leerlingen getraind, eerst nog door de Trainer zelf, daarna nemen de Docenten/Trainers leerling-bemiddeling het laatste deel over onder begeleiding van de Trainer.
Deze werkwijze garandeert het voortbestaan van het project Leerling-bemiddeling op uw school.

 

Voorkom Agressie Training

Het effect van de Voorkom Agressie Training (VAT) is dat de deelnemers na de training beter in staat zullen zijn agressie bij leerlingen en ouders te voorkomen en een halt toe te roepen door middel van het aanleren van professionele communicatietechnieken waaronder het inzetten van je non-verbale communicatie en het gebruik van specifieke taalpatronen
die het leerproces en het gedrag van de leerlingen positief beïnvloeden.

De VAT Voorkom Agressie Training is opgenomen in de inkoopwijzer trainingen van het VOION op initiatief van de VO Raad

http://www.voion.nl/instrumenten/agressietrainingen-vo

 

Authentiek Leiderschap

Voor mensen met leidinggevende taken en mensen die leiding (gaan) geven. Deze training gaat in op alle facetten van leiderschap zoals presentatie, leiding nemen en geven, delegeren en timemanagement.

Persoonlijke eigenschappen worden uitgediept en vaardigheden
verder ontwikkeld.

 

Repertoire Uitbreiding Docenten Primair Onderwijs

Een training die tot stand is gekomen naar aanleiding van de vraag van leerkrachten en docenten naar heldere, praktijkgerichte technieken die het leerproces ven de individuele leerling en het groepsproces ondersteunen.

 

Voorkom Faalangst

Een handige, praktijkgerichte training voor docenten, mentoren en coaches die kinderen en jongeren met faalangst begeleiden.
Stapsgewijs wordt een draaiboek samengesteld met technieken die direct na de
trainingen in de praktijk gebracht kunnen worden.

 

Taalpatronen

Het gebruik van taalpatronen staat de laatste tijd veel in de belangstelling van mensen die met groepen werken vanwege de grote effectiviteit.
Een goed voorbeeld is het gebruik van het woordje ‘niet’.
Aangezien het onderbewuste geen ontkenningen registreert (als ik u vraag NIET aan een roze olifant te denken, waar denkt u dan aan?) is het effectiever gebleken zaken die je gedaan wilt hebben op een andere manier te formuleren.

 

Werken met groepen

In deze training worden vrijwel alle hedendaagse onderwerpen en technieken
behandeld die het werken met groepen in het basis- en voortgezet onderwijs
makkelijker en effectiever maakt.
Onderwerpen zoals groepsdynamica, straf/beloning, diversiteit culturen, meervoudige intelligentie, voorkeurszintuigen, inspiratie en motivatie.

 

SamenLeren SamenLeven

Deze training voor de leerlingen en docentenbegeleiders is de doorontwikkeling van de Leefstijl- en Rots en Watertrainingen.
Door middel van beweging worden specifieke mentale processen op gang gebracht en ondersteund.

 

Bewegingsleer

Deze training is bedoelt voor al die mensen die zich willen verdiepen in de relatie tussen specifieke fysieke beweging die vooraf bepaalde specifieke mentale processen ondersteunen en op gang brengen, ook wel de leer van de psychomotoriek of psychofysiek genoemd, zoals docenten Lichamelijke Opvoeding, docenten Drama en/of mensen die fysieke bewegingen willen toepassen in combinatie met het door hen aangeboden lesmateriaal.

 

Training Lastige Klas

Op een school in het voortgezet onderwijs in het midden van het land werd er één specifieke groep als zeer lastig ervaren door een aantal docenten.
Naar aanleiding hiervan hebben wij een train de trainer training ontwikkeld, waardoor niet alleen deze groep, maar ook de toekomstige groepen die door een aantal docenten als lastig worden ervaren in leuke, dynamische en proactieve groepen veranderen met gebruikmaking van enkele simpele technieken.
Vanuit de opgedane ervaring met deze training raden we aan 2 tot 3 docenten te vragen de Train de Trainer training te volgen.
Tegelijkertijd met de training wordt een groep die als lastig wordt ervaren door de docenten als voorbeeldgroep uitgekozen en gaan de docenten die de training volgen hiermee aan de slag.

 

Training Professioneel Communiceren

In de training Professioneel Communiceren wordt er aandacht besteed aan het gebruik van taal en de non-verbale communicatie van de deelnemers met als doel tolerantie, rust en verdraagzaamheid te stimuleren op school.
De training bestaat 3 blokken per dagdeel die aanvangen met een kort theoretisch gedeelte dat wordt vervolgd met het doen van oefeningen waarmee de ervaring en het repertoire van de deelnemers wordt uitgebreid.
Over de positieve effecten van deze training op de deelnemers en de schoolcultuur in het algemeen heeft het Rotterdams Onderwijs Magazine een lovend artikel gepubliceerd, op aanvraag verkrijgbaar.

 

Trainingen op maat

Op aanvraag.

 

Coaching

Hiermee wordt zowel de persoonlijke coaching als de groepscoaching bedoelt.

In de persoonlijke coaching gaan we in op alle werkgerelateerde issues waar je mee te maken krijgt als docent, leerkracht, mentor of directielid en welke persoonlijke processen daarbij een rol spelen.

Een goed voorbeeld van groepscoaching is de 4 directeuren van 4 basisscholen in dezelfde wijk die zich tijdens een fusering proces waarbij er uiteindelijk 2 scholen zouden overblijven, wilden laten coachen.
Eerst werd een gezamenlijk doel bepaald: het was een unanieme wens om de scholen een grotere rol te laten spelen in de wijk waar ze zijn gevestigd.
Behalve met de leerlingen uit het basisonderwijs wilden ze ook een hechter contact opbouwen met de moeders en vaders, broers en zussen, van die leerlingen en een uitbereiding van de samenwerking met wijkgerichte instanties en sportverenigingen in de buurt.
Deze coachingsgesprekken hebben opgeleverd dat behalve het basisonderwijs ook ruimte gemaakt zou worden voor voor- en na schoolse opvang, er taallessen gegeven werden aan volwassenen, er een wijkkrant door de leerlingen van de twee scholen wordt gemaakt en er een buddy project werd opgestart in de wijk waarbij succesvolle jongeren worden gekoppeld aan kinderen onder 12 die in de wijk woonachtig zijn.

 

Workshops

Straatcultuur en Schoolcultuur

Agressie in en rondom de school

Werken met Lastig Gedrag.

School en Veiligheid.

Non-Verbale Communicatie.